GlyCardial Diagnostics y Mitiga Solutions – Guanyadors 2018 Catalunya

GlyCardial Diagnostics, spin-off de l’Institut de Recerca Sant Pau i el CSIC, està duent a terme el desenvolupament d’un dispositiu de diagnòstic in vitro (IVD) per a la detecció precoç de la isquèmia cardíaca i la predicció de l’evolució dels pacients després patir un esdeveniment isquèmic. Per la seva banda, Mitiga Solutions, spin-off del Barcelona Supercomputing Center, està especialitzada en avaluar i mitigar els impactes dels perills naturals (erupcions volcàniques, tempestes de sorra, salinització de l’aigua …) per a les indústries de l’aviació i les assegurances.

www.glycardial.com

www.mitigasolutions.com