Seguretat i privacitat

En el marc de les normes de seguretat que regeixen amb caràcter general els espais electrònics de Caixa EmprendedorXXI, S.A. accessibles des d’Internet, Caixa EmprendedorXXI, S.A. li informa i garanteix que aquest Portal i, en especial, aquells espais reservats a Usuaris Registrats es troben en un lloc segur i està basat en protocols de seguretat que permeten preservar el secret i confidencialitat de les claus d’accés i de quantes dades i informació subministrin a Caixa EmprendedorXXI, S.A. els usuaris del Portal. Els sistemes vinculats al registre d’usuaris permeten, així mateix, la encriptació segura de les dades en la seva introducció, visualització i tràfic per Internet. Caixa EmprendedorXXI, S.A. emplearà els seus millors esforços per implementar noves versions i desenvolupaments tecnològics que redundin en una major fiabilitat i seguretat dels sistemes i programes associats als continguts del Portal.

Caixa EmprendedorXXI, S.A. no assumeix responsabilitat alguna per les deficiències, irregularitats o errors de seguretat ni per les conseqüències que es derivin de les mateixes, per raó dels (i) sistemes o equips utilitzats per l’Usuari per accedir al Portal (ii) interferències, interrupcions, retards, bloquejos, deficiències, sobre cargues o errors en les línies de telecomunicacions (iii) intromissions il·legítimes o errors de seguretat o navegació produïts per programes o agents nocius (iv) ús indegut dels Continguts del Portal; (v) qualsevol altra eventualitat aliena al control de Caixa EmprendedorXXI, S.A.

Partners Grup CaixaBank
Imagin Agrobank CaixaBank Banca Privada CaixaBank Negocios CaixaBank Empresas CaixaBank Séniors MicroBank CaixaBank Dualiza Payments and Consumer VidaCaixa CaixaBank TECH
Organitzadors territorials / Col·laboradors

PREMIS EMPRÈNXXI | Caixa Emprendedor XXI