Requisits

Per presentar-se als Premis EmprendedorXXI, les empreses candidates han de complir els següents requisits:

 • Ser empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., Societats laborals, Cooperatives, Societats Civils) i tenir domicili fiscal a Espanya o Portugal.
 • Haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2016.
 • Els socis fundadors hauran de liderar l’empresa, ostentar un percentatge de participació significatiu i treballar principalment en ella, així com comptar amb experiència en el sector i amb vocació de crear equips.
 • El Premi Regional està dirigit a microempreses i PIMES de base tecnològica i innovadora de tots els sectors segmentats per territori.
 • El Premi Sectorial està dirigit exclusivament a microempreses i PIMES dels sectors següents:
  • AgroFood: Solucions tecnològiques relacionades amb la producció agropecuària, tecnologia i productes per a la indústria agroalimentària, la transformació i elaboració de productes agrícoles i alimentaris, per a establir una producció més eficient, efectiva, sostenible en la indústria alimentària i agrícola.
  • Health: Tecnologia aplicada a la medicina per a ajudar a la millora de la qualitat de la salut. Solucions en l’àmbit terapèutic, diagnòstic i desenvolupament de tecnologies mèdiques. E-health.
  • Senior: Tecnologia que permet a les persones majors (silver economy) una participació activa en totes les àrees de la vida social, augmentant i desenvolupant la qualitat de vida a nivell assistencial, de salut o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquest sector de la societat.
  • Mobility: Solucions i plataformes digitals que aportin solucions per a finançament i renting de vehicles, solucions de multi-mobilitat o mobility as a service, models de subscripció, cotxe connectat/automàtic, punts de recàrrega/ energia, solucions de pagaments relacionats amb la mobilitat, mobility providers, plataforma d’usats i post-venda.
  • Prop Tech: Empreses que combinen un component tecnològic amb l’aportació de valor al món immobiliari. Solucions tecnològiques (Marketplace, BigData, Investment, Programari, Propety Management, Financing, Visual StartUps, Peer to peer, Smart Home) enfocades a la millora de qualsevol servei dins del sector immobiliari des d’activitats de compra, lloguer o venda de propietats fins a serveis de construcció o manteniment.
  • Impact: Solucions tecnològiques amb l’objectiu d’incrementar el desenvolupament sostenible i el seu impacte positiu en la societat. Entre aquestes solucions s’inclouen les millores per al canvi climàtic, la reducció de desigualtats i la fam al món, l’increment de l’aigua neta i el sanejament o les ciutats sostenibles, entre altres.

El concurs està destinat a empreses de base tecnològica i digital, amb alt potencial de creixement i models de negoci escalables i innovadors, entenent-se la innovació en un sentit ampli (producte, processos, model de negoci, etc.).

Queden explícitament exclosos

 • els autònoms.
 • les empreses consideradescom a “grans empreses”segons la Comissió Europea, és a dir, que tinguin més de 250 empleats i que facturin més de 50 milions d’euros a l’any o el balanç general anual del qual sigui superior a 43 milions d’euros, o les empreses en les quals més del 25% del capital sigui ostentat per una o més empreses considerades com a grans segons l’anterior definició.

Les empreses que hagin resultat premiades en edicions anteriors no poden optar al mateix guardó, però sí que poden presentar-se i competir en altres categories i als accèssits.

bases-icon