Seguretat i privacitat

En el marc de les normes de seguretat que regeixen amb caràcter general els espais electrònics de Caixa EmprendedorXXI, S.A. accessibles des d’Internet, Caixa EmprendedorXXI, S.A. li informa i garanteix que aquest Portal i, en especial, aquells espais reservats a Usuaris Registrats es troben en un lloc segur i està basat en protocols de seguretat que permeten preservar el secret i confidencialitat de les claus d’accés i de quantes dades i informació subministrin a Caixa EmprendedorXXI, S.A. els usuaris del Portal. Els sistemes vinculats al registre d’usuaris permeten, així mateix, la encriptació segura de les dades en la seva introducció, visualització i tràfic per Internet. Caixa EmprendedorXXI, S.A. emplearà els seus millors esforços per implementar noves versions i desenvolupaments tecnològics que redundin en una major fiabilitat i seguretat dels sistemes i programes associats als continguts del Portal.

Caixa EmprendedorXXI, S.A. no assumeix responsabilitat alguna per les deficiències, irregularitats o errors de seguretat ni per les conseqüències que es derivin de les mateixes, per raó dels (i) sistemes o equips utilitzats per l’Usuari per accedir al Portal (ii) interferències, interrupcions, retards, bloquejos, deficiències, sobre cargues o errors en les línies de telecomunicacions (iii) intromissions il·legítimes o errors de seguretat o navegació produïts per programes o agents nocius (iv) ús indegut dels Continguts del Portal; (v) qualsevol altra eventualitat aliena al control de Caixa EmprendedorXXI, S.A.