Requisits

Cerquem innovació, talent i passió per millorar el món. Tens el que cal per enfrontar-te al repte?

Qui hi pot participar?

Aquests són els principals requisits que ha de complir la teva empresa per inscriure’s als Premis EmprènXXI. Descarrega les bases completes per a consultar-ne la resta.

Constitució i domicili fiscal

Constitució i domicili fiscal

Ser una empresa constituïda com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., Societat Laboral, Cooperativa, Societat Civil) i tenir domicili fiscal a Espanya o Portugal.

Alta d’activitat

Alta d’activitat

Haver creat l’empresa o iniciat l’activitat (alta a Hisenda) a partir de l’1 de gener de 2019.

Socis fundadors

Socis fundadors

Els socis fundadors han de liderar l’empresa, ostentar un percentatge de participació majoritari i treballar principalment en aquesta.

Base tecnològica i digital

Base tecnològica i digital

El concurs està destinat a empreses de base tecnològica i digital, amb alt potencial de creixement i models de negoci escalables i innovadors.

Exclusions

Exclusions

Queden explícitament exclosos els autònoms i les empreses considerades com a “grans empreses” segons la Comissió Europea.

Partners Grup CaixaBank
Imagin Banca Privada MicroBank VidaCaixa AgroBank CaixaBank Negocios CaixaBank Séniors Payments and Consumer CaixaBank Empresas CaixaBank Empresas CaixaBank TECH
Organitzadors territorials / Col·laboradors

PREMIS EMPRÈNXXI | Caixa Emprendedor XXI