X- Net Software – Guanyador 2018 Canàries

És un software de gestió empresarial que unifica en un sol lloc totes les activitats i tasques que es duen a terme en qualsevol empresa: creació de pressupostos, gestió de comandes, facturació, comptabilitat, tresoreria, etc.

www.x-netdigital.com