Qubiotech – Guanyador 2017 Galícia

Qubiotech és una biotecnològica que desenvolupa eines tecno-informàtiques de processament i anàlisi d’imatge mèdica. Ofereix solucions de programari innovadores orientades a la pràctica clínica, amb l’objectiu de millorar el diagnòstic, l’eficiència de la funció clínica i la seguretat del pacient.

www.qubiotech.com