Orbys System – Guanyador 2019 Castilla-La Mancha

Orbys Systems es dedica al disseny. fabricació i posada en servei de maquinària de precisió, orientada al reciclatge massiu i eficient de residus plàstics, valoritzant-los i transformant-los en energia. També ofereix la possibilitat de recuperació energètica dels residus plàstics, descontaminant el medi ambient i afavorint a les comunitats afectades.

https://orbyssystem.com/