Nidmi – Guanyadora Emprens 2014 Andalusia

Nidmi és una empresa que ha creat una plataforma online de selecció de personal especialitzat en treballadors domèstics i cuidadors. Aporta accessibilitat, rapidesa, increment d’informació sobre els candidats i sobre les ofertes de treball.

www.nidmi.com