Immunethep – Ganador Estatal Ciències de la Vida

Immunethep desenvolupa inmunoteràpies antibacterianes fonamentades en un mecanisme de virulència que és compartit per cinc de les principals bacteris patogèniques que causen pneumònia, meningitis i sèpsia.

https://www.immunethep.com/