Ikan Biotech – Guanyador 2017 Navarra

Ikan Biotech, liderada per Roberto Díez Martínez, és una empresa d’innovació en l’àrea de la biotecnologia fundada l’abril de l’any 2015. El seu objectiu de desenvolupar una tecnologia innovadora i d’alt impacte, tant en l’ús de noves tecnologies antimicrobianes com en l’ús d’animals d’experimentació i del peix zebra en particular.

http://www.ikanbiotech.com/