Proasistech – Guanyador 2016 Múrcia

(Projectes i Solucions Tecnològiques Avançades SLP) desenvolupa i implanta solucions tecnològiques intel·ligents, Smart Solutions, i desenvolupa tecnologia pròpia per les Smart Cities e Internet of Things.

www.proasistech.com