Pixelabs – Guanyador 2016 La Rioja

Han creat una solució que aplica tècniques de reconeixement facial i de patrons al camp de la publicitat. Concretament, reconeix la identitat corporativa (logos, marques i imatge corporativa) dels anunciants en un entorn audiovisual, ja sigui retransmissió en viu d’un esdeveniment, senyal de TV diària, diferit…

www.pixelabs.es