Industrial Augmented Reality – Guanyador 2016 Navarra

Desenvolupa i implementa solucions industrials basades en tecnologia de Realitat Augmentada (AR) per obtenir el màxim control possible dels equips i màquines. Per mitjà de la identificació de l’equip, es mostra tota la informació necessària en pantalla en temps real, permetent a més l’entrada de dades, operació i visualització a distància.

www.iar-soft.com