Bmat i Sanifit – Guanyadors trajectòria d’èxit 2016

SANIFIT és una empresa bio-farmacèutica el focus de la qual és el tractament de trastorns causats per la calcificació en persones sotmeses a hemodiàlisis o que es troben en la fase terminal de la malaltia renal.

www.sanifit.com/

BMAT aporta transparència i eficiència a les entitats de gestió de drets musicals en el procés de distribució als seus legítims titulars, permet comparar en desenes de segon una hora d’emissió contra milions de cançons amb un percentatge d’identificació del 99,99%.

www.bmat.com