Biothermia – Guanyador 2016 Extremadura

Ha creat Biokonex, un producte que permet controlar de manera remota i automatitzada les instal·lacions reguladores de clima., alhora que permet obtenir, tant en temps real com en històric, el consum energètic i econòmic de la instal·lació, i mostrar la comparativa amb instal·lacions de combustible fòssil.

www.biothermia.es