Avizorex Pharma – Guanyador Estatal Ciències de la Vida

Desenvolupament de nous fàrmacs per a la síndrome d’Ull Sec. El seu objectiu és poder desenvolupar una solució oftàlmica nova que tracti l’origen de la malaltia i, per tant, cobreixi les manques dels tractaments disponibles al mercat.

www.avizorex.com