7. Es poden presentar projectes sense tenir constituïda una societat?

No, és necessari tenir constituïda una empresa en el moment de presentar la candidatura.