17. Com es fa efectiu el premi econòmic?

Els premis en metàl·lic s’abonen a través de transferència a un compte corrent titularitat de l’empresa premiada. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció.