16. Quan es coneixen les empreses guanyadores?

Les empreses guanyadores es fan públiques en els actes de lliurament. Durant el primer cuatrimestre de 2019 se celebren 19 actes de lliurament territorials i un acte de lliurament final en el qual es lliuren tots els premis sectorials.