14. Què es valora?

Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:

  • Equip: Compromís, dedicació i risc assumit per l’equip emprenedor; adequació de l’experiència / formació de l’equip a les necessitats del negoci; completitud de l’equip i capacitat d’atreure talent; motivació; existència de Consells i perfil dels experts,…
  • Model de negoci: Cadena de valor i monetització del model de negoci; anàlisi de la competència; capacitat d’aconseguir clients; pla comercial i de màrqueting; potencial i capacitat d’internacionalització; capacitat o probabilitat de disposar dels recursos necessaris per implementar el pla de negoci; coherència interna i històrica de les projeccions financeres,…
  • Ambició: Grandària i projecció de creixement del mercat accessible; escalabilitat; competència existent i esperable; concentració de clients; ambició i solidesa de les projeccions de vendes; marge brut esperable; generació de llocs de treball,…
  • Innovació: Grau d’innovació del producte o servei; adequada anàlisi de les necessitats del client; avantatges competitius i barreres d’entrada; posicionament respecte la competència,…
  • Històric: facturació i/o finançament aconseguit; resultats obtinguts respecte als recursos emprats,…

Per als Premis a la millor empresa del seu territori es valorarà, addicionalment als criteris anteriors, la vinculació i l’impacte de l’empresa al territori.