14. Què es valora?

Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:

  • Equip: Compromís, dedicació i risc assumit per l’equip emprenedor; adequació de l’experiència / formació de l’equip a les necessitats del negoci; completitud de l’equip i capacitat d’atreure talent; motivació; existència de Consells i perfil dels experts,…
  • Model de negoci: Cadena de valor i monetització del model de negoci; anàlisi de la competència; capacitat d’aconseguir clients; pla comercial i de màrqueting; potencial i capacitat d’internacionalització; capacitat o probabilitat de disposar dels recursos necessaris per implementar el pla de negoci; coherència interna i històrica de les projeccions financeres,…
  • Ambició: Grandària i projecció de creixement del mercat accessible; escalabilitat; competència existent i esperable; concentració de clients; ambició i solidesa de les projeccions de vendes; marge brut esperable; generació de llocs de treball,…
  • Innovació: Grau d’innovació del producte o servei; adequada anàlisi de les necessitats del client; avantatges competitius i barreres d’entrada; posicionament respecte la competència,…
  • Històric: facturació i/o finançament aconseguit; resultats obtinguts respecte als recursos emprats,…

Per als Premis a la millor empresa del seu territori es valorarà, addicionalment als criteris anteriors, la vinculació i l’impacte de l’empresa al territori. Per als premis a la millor empresa del seu sector es valorarà, addicionalment, l’impacte del seu projecte en la transformació del seu sector així com l’encaix de la seva proposta de valor en el sector en el qual aplica.