18. Els Premis cobreixen altres despeses?

Els desplaçaments a Barcelona d’un representant de les empreses que resultin finalistes i siguin convocades als comitès i jurats dels premis sectorials són a càrrec de l’organització. La resta de desplaçaments, associats als premis territorials va a càrrec dels participants.