XXI preguntes que em faig sobre els Premis

A continuació trobaràs resposta a les preguntes més freqüents en relació a la participació a Premis Emprenedor XXI. Busca resposta a la teva consulta i, en cas de no trobar-la, no dubtis a contactar-nos; estarem encantats de poder ajudar-te.

1. Qui pot presentar-se?

Poden presentar-se als Premis EmprenedorXXI joves empreses innovadores amb domicili fiscal a Espanya o Portugal i que hagin iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2016.

2. A quins premis opto?

 • Empresa amb major impacte al teu territori, dotat amb 5.000€ i un programa de desenvolupament internacional. Competeixen en aquest premi totes les empreses d’un mateix Territori, independentment del seu sector. S’atorguen 19 premis. A Espanya s’atorga un premi per a cadascuna de les 17 Comunitats Autònomes i a Portugal dos premis (un premi per a Zona Nord/Centro, i un altre per a Lisboa/Sud i Illes).
 • Empresa amb major potencial de creixement del teu sector, dotat amb 15.000€ i un programa d’acompanyament internacional. Competeixen en aquest premi totes les empreses d’un mateix sector d’Espanya i Portugal. S’atorguen 6 premis als següents 6 sectors: AgroFood, Health, Sènior, Mobility, Impact y PropTech.
 • Accèssits a la Innovació atorgat per la Agência Nacional dóna Inovaçao a través de BFK awards a Portugal amb un premi de 5.000€ per a una empresa portuguesa
 • Els Premis EmprendedorXXI, a través de CaixaBank DayOne, llançaran en l’últim trimestre de 2019 el programa “DayOne Open Innovation” a fi de seleccionar una empresa de cada vertical sectorial en el qual es llanci un repte amb la qual realitzar un pilot amb una àrea de negoci del grup CaixaBank. L’empresa seleccionada de cada sector obtindrà 15.000€ per a realitzar un pilot amb CaixaBank.

3. Puc guanyar més d’un premi en una edició?

Pots guanyar-los tots! Els processos de selecció i jurats dels diferents premis que s’atorguen en una edició són totalment independents. Per tant, una mateixa empresa podria resultar guanyadora dels premis sectorials, territorials i accèssit.

4. Si ja vaig guanyar un premi en una edició anterior, puc tornar a presentar-me?

Una empresa no pot guanyar dues vegades el mateix guardó, però pot optar als altres premis. Així, per exemple, una empresa que resultés guanyadora a nivell territorial en una edició anterior pot tornar a presentar-se i optar als premis sectorials i accèssit, encara que seria descartada dels premis territorials que ja va guanyar.

5. Amb qui competeixo?

En el premi a l’empresa amb major impacte al seu territori, competeixen totes les empreses presentades en aquest mateix territori. Competeixen 19 territoris: les 17 Comunitats Autònomes d’Espanya i 2 zones de Portugal (Nord/Centre i Lisboa/Sud i Illes).

En el premi a la millor empresa del sector, competeixen totes les empreses presentades d’Espanya i Portugal d’aquest sector Els 6 sectors que es premien són: AgroFood, Sènior, Health, PropTech, Mobility i Impact.

En l’accèssit a la Innovació atorgat per la Agência Nacional dóna Inovaçao de Portugal a través de BFK awards competeixen totes les empreses presentades a Portugal.

8. Quin és el termini de presentació de la candidatura?

El període de presentació de candidatures acaba el dimecres, 4 de desembre de 2019, a les 6.00 p. m. (tots els horaris s’indiquen en GMT+1). L’organització es reserva el dret a prorrogar la data de tancament, cosa que es comunicaria a través d’aquesta pàgina web.

Termini ampliat fins el dilluns 9 de desembre de 2019 a les 12.00 p.m (CET)

12. Com es trien als guanyadors?

En una primera fase es revisa la elegibilitat de les candidatures. Les candidatures que no compleixen bases o que no has presentat la documentació requerida queden descartades del procés.

A continuació, totes les candidatures són puntuades. Tots els avaluadors disposen d’unes taules d’avaluació que especifiquen els criteris a avaluar i les puntuacions a assignar en funció dels mateixos. Les candidatures són revisades per diversos avaluadors. Una vegada les candidatures han estat avaluades es generen rànquings per sectors i territoris que són enviats als diferents òrgans de selecció.

Cada premi té un procés de selecció independent. Això implica que se celebren 50 comitès tècnics i jurats per seleccionar als 37 guanyadors territorials i sectorials. En aquesta fase es requereix la presentació i defensa presencial de la candidatura davant el comitè o jurat.

13. Com es garanteix la transparència del procés de selecció?

La formalitat, independència i transparència del procés de selecció és un dels elements que prestigien aquests Premis, per la qual cosa cuidem encaridament aquest aspecte. Alguns dels mecanismes que hem establert són:

 • L’avaluació es realitza a partir de criteris i puntuacions clarament establerts en unes taules de valoració que utilitzen tots els avaluadors.
 • Els comitès i jurats operen a partir d’una guia de funcionament que estableix, entre altres aspectes: com gestionar els conflictes d’interès, les votacions o els empats.
 • Convidem els jurats a guanyadors d’edicions anteriors perquè coneguin de primera mà el funcionament del procés de selecció i puguin verificar la seva transparència.

14. Què es valora?

Per a la valoració de les candidatures es tindran en compte els següents criteris:

 • Equip: Compromís, dedicació i risc assumit per l’equip emprenedor; adequació de l’experiència / formació de l’equip a les necessitats del negoci; completitud de l’equip i capacitat d’atreure talent; motivació; existència de Consells i perfil dels experts,…
 • Model de negoci: Cadena de valor i monetització del model de negoci; anàlisi de la competència; capacitat d’aconseguir clients; pla comercial i de màrqueting; potencial i capacitat d’internacionalització; capacitat o probabilitat de disposar dels recursos necessaris per implementar el pla de negoci; coherència interna i històrica de les projeccions financeres,…
 • Ambició: Grandària i projecció de creixement del mercat accessible; escalabilitat; competència existent i esperable; concentració de clients; ambició i solidesa de les projeccions de vendes; marge brut esperable; generació de llocs de treball,…
 • Innovació: Grau d’innovació del producte o servei; adequada anàlisi de les necessitats del client; avantatges competitius i barreres d’entrada; posicionament respecte la competència,…
 • Històric: facturació i/o finançament aconseguit; resultats obtinguts respecte als recursos emprats,…

Per als Premis a la millor empresa del seu territori es valorarà, addicionalment als criteris anteriors, la vinculació i l’impacte de l’empresa al territori. Per als premis a la millor empresa del seu sector es valorarà, addicionalment, l’impacte del seu projecte en la transformació del seu sector així com l’encaix de la seva proposta de valor en el sector en el qual aplica.

15. Qui forma els jurats?

Els diferents Comitès Tècnics i els jurats estan integrats per membres de l’ecosistema de la innovació: inversors (fons de capital de risc i business angels), emprenedors d’èxit, empresaris de prestigi, antics guanyadors dels premis, representants d’universitats i escoles de negocis, entitats organitzadores i col·laboradores en els diferents territoris, i representants de les entitats atorgants.

16. Quan es coneixen les empreses guanyadores?

Les empreses guanyadores es fan públiques en els actes de lliurament que tindran lloc com a part de la jornada DayOne Innovation Summit de cada territori Durant el primer quadrimestre de 2020 se celebren 19 actes de lliurament territorials i un acte de lliurament sectorial en el qual es lliuren tots els premis sectorials.

17. Com es fa efectiu el premi econòmic?

Els premis en metàl·lic s’abonen a través de transferència a un compte corrent titularitat de l’empresa premiada. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció.

18. Els Premis cobreixen altres despeses?

Els desplaçaments a Barcelona d’un representant de les empreses que resultin finalistes i siguin convocades als comitès i jurats dels premis sectorials són a càrrec de l’organització. La resta de desplaçaments, associats als premis territorials va a càrrec dels participants.

20. Qui està darrere dels Premis?

Els premis estan impulsats per CaixaBank i organitzats per DayOne, el servei per a empreses tecnològiques i inversors. L’empresa que atorga els premis formalment és Caixa EmprendedorXXI.

A Espanya, els premis estan co-atorgats amb l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) i a Portugal amb el Banc BPI.

A més, col·laboren en l’organització més de 130 entitats d’Espanya i Portugal.

L’Accèssit a la innovació està atorgat a Portugal per la Agência Nacional dóna Inovaçao a través de BFK awards .

22. Por último… ¿algún consejo para ganar?

Algunes preguntes del qüestionari són especialment crítiques des del punt de valoració i enfocar correctament la resposta pot marcar una diferència important en la puntuació. Et destaquem les més importants:

 • Grandària de mercat: Es tracta de valorar el mercat accessible per a l’empresa. Això significa que cal fitar a la zona geogràfica on opera l’empresa i el segment de mercat. La valoració econòmica d’aquest mercat s’hauria d’aproximar sobre la base del model d’ingrés. Per exemple, per a una app que mesura temes relacionats amb running, el mercat no seria el nombre de mòbils en el món sinó el nombre de mòbils a Europa (on treballa l’empresa) x % de la població que practica esports regularment x % que estaria disposat a pagar per usar una app d’aquest estil x cost anual de l’aplicació en euros.
 • Fites aconseguides: Es tracta de fer veure als avaluadors en quin punt es troba l’empresa, què s’ha aconseguit. Per exemple: en termes de producte, si s’està en fase de desenvolupament, si s’ha acabat un producte mínim viable, si ja esteu comercialitzant…; en termes d’equip, si s’han incorporat a l’empresa perfilis més enllà de l’equip emprenedor; en termes de comercials, si s’ha aconseguit vendre un pilot, si s’han aconseguit primers clients, si s’han aconseguit clients fidels i repetitius, si has tancat acords amb partners, distribuïdors…; en termes d’innovació: ajudes / premis aconseguits que demostrin el nivell d’innovació de l’empresa, si has tancat algun acord de partenariat amb alguna universitat, centre tecnològic, amb algun proveïdor estratègic…
 • Principals reptes: És important en aquest punt demostrar que coneixes quins són els principals reptes/objectius a mitjà termini de la teva empresa, quines seran les claus o les palanques del teu creixement i quins recursos seran clau per al compliment del teu pla de negoci. Per a això, detalla els perfils de gent a contractar i en quin moment caldrà incorporar-los; quant costarà i com es finançarà, si es necessiten recursos financers, quants, en quin moment seran necessaris i per a què; on es buscaran aquests recursos.; si cal fer inversions, detallar-les i explicar el per què i què es pensa obtenir d’elles…
 • Avantatge competitiu: Demostra que coneixes i controles els elementes que t’aporten un avantatge competitiu. Descriu què tens de diferent versus la competència, en què ets millor i en quina pitjor; com vas detectar els seus punts febles i perquè el teu producte/servei els resol; com mantindràs aquests avantatges competitius a mesura que passada el temps i la teva competència intenti incorporar aquest avantatge al seu producte/servei.