Requisits

Per presentar-se als Premis EmprendedorXXI les empreses candidates han de complir els següents requisits:

 • Ser empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre (S.A., S.L., Societats laborals, Cooperatives, Societats Civils)
 • Tenir domicili fiscal a Espanya o Portugal.
 • Haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2014.
 • Els socis fundadors hauran de liderar l’empresa i treballar principalment en ella.
 • El premi està dirigit a microempreses i PIMES dels següents sectors:
  • Ciències de la Vida: Terapèutic, Diagnòstic i Desenvolupament de tecnologies mèdiques.
  • Tecnologies de la Informació: Big Data, Ciberseguretat i Seguretat, Enterprise programari, Fintech, Internet of Things i Telecomunicacions.
  • Negocis Digitals: Digital Mitjana i Educació, e-Commerce i Marketplaces, e-Employment, e-Health, e-Tourism, Gaming, i Mobile.
  • Tecnologies Industrials: Cleantech, Energia, Gestió de residus, Productes químics i materials, i Productes i serveis industrials.
  • Agroalimentari: Producció agropecuària, Tecnologia i productes per a la indústria agroalimentària, Transformació i elaboració de productes agrícoles i alimentaris.
 • El concurs està destinat a empreses amb un alt component d’innovació, entenent-se aquesta innovació en sentit ampli (producte, processos, model de negoci…).

Queden explícitament exclosos

 • Autònoms, en estar aquests premis dirigits a empreses start-ups d’alt potencial de creixement.
 • Empreses considerades com a grans segons la Comissió Europea (que ocupin a més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions d’euros a l’any o el seu balanç general anual sigui superior a 43 milions d’euros), o les que més d’un 25% del seu capital sigui ostentat per una o més empreses considerades com a grans segons l’anterior definició.

Les empreses que hagin resultat guanyadores en altres edicions no poden optar al mateix guardó, però sí poden presentar-se i competir en altres categories i accèssit.

icon-bases-cat